Gör det enkelt att öka era hotellintäkter

Vi hjälper dig komponera de bästa produkterna för mer bokningar och högre försäljningsmöjligheter att öka synligheten och exponering för ditt hotell. Your Hotell ™ Worldwide kommer att hjälpa dig att sprida din online närvaro och göra ditt företag mer oberoende.

Unlimited distribution by Your Hotel™ Worldwide har flexibla prispaket som passar ert kassaflöde och budgetar Vi hjälper dig även att få kontroll över ert hotells försäljning online och dess framgångar.

Vi hjälper hotellen ”hela vägen” med Kompetens inom distribution/försäljning/marknadsföring samt Enkla avtal/ Enkel prissättning och Tillgång till alla former av distribution (marknadsföring, GDS, ODD, OTA, TO, TA) ”Return on Investment”

Fördelar värda att lyfta fram

Ökad försäljning

Kostnadseffektivt

Du behöver bara få 2-3 bokningar mer per månad för att täcka avgifterna.

Användarvänlig spjutspetsteknologi